Med båt fra Rådhusbrygga er det femten minutter til Gressholmen. Etter en kort spasertur gjennom naturen, kommer du til Gressholmen båtforening, vekk fra eksos og bilstøy andre båtforeninger er belemret med. Vi sier selv at nærmere ”sør-landet” kommer vi ikke, selv om adressen er Oslo 1.

Gressholmen/Rambergøya ble naturreservat i 1992. I 2008 ble også Heggholmen vernet. Det er observert over 160 forskjellige fuglearter, og en meget rik og sjelden planteflora med verdifulle geologiske forekomster. Det er registrert over 340 forskjellige karplanter. Hunder skal holdes i bånd.

Gressholmen og Rambergøya eies av Oslo kommune og forvaltes av Friluftsetaten. Heggholmen eies av Staten.

På Gressholmen finner du også Gressholmen kro. Kroa er åpen om sommeren og serverer enkel meny og forfriskende drikke. Kroa arrangerer også selskap.

Gressholmen båtforening ble grunnlagt høsten 1997. Vi har 63 plasser i bryggeanlegget.

Takk til Sebastian, Gina, Kazzik, Randi, Rita, Simon og Walter for lån av bilder, takk til Henning for div. hjelp, og takk til Marte, Lucas design for bilder og design.

 

OM OSS

GJESTEBRYGGE

ØYAS HISTORIE

MEDLEMSKAP

MEDLEMSSIDE

MEDLEMSINFORMASJON

MedlemsBUTIKK

STYRET

KONTAKT