Velkommen til gjestebrygga

Som eneste båtforening i indre oslofjord kan vi tilby egen gjestebrygge. Vi har plass til ca 10 båter longside. Seilbåter max 33 fot, motorbåter max 40 fot.

Innenfor bølgebryteren er det kun styrefart.

Det er ikke vann på Gressholmen, vi får vann tilkjørt med vannbåt fra byen. Vann til matlaging og kaffe kan du få ved å henvende deg til en av medlemmene. Annet vann er ved slippen, dette er ikke beregnet til husholdning, da bakterier kan forekomme.

Våre sanitærforhold er ikke ferdig utbygget. Nøkkel til toalett er tilgjengelig dersom du ikke har toalett i båten.

Det er foreningens medlemmer som har betalt og vedlikeholder gjestebrygga. Til fornyelse, vedlikehold og oppgradering må vi derfor be deg betale vedtatte avgifter.
Våre priser står på skiltet ved enden av gjestebrygga og på klubbhuset.

Ønsker du å bli støttemedlem koster dette kr 300,- per år.

Bruk av grill er ikke tillatt på brygga. Grilling henvises derfor til strandkanten og landområder.

Det påhviler enhver besøkende ansvar for å ivareta orden og sømmelighet på foreningens område.

Velkommen!


OM OSS

GJESTEBRYGGE

ØYAS HISTORIE

MEDLEMSKAP

MEDLEMSSIDE

MEDLEMSINFORMASJON

MedlemsBUTIKK

STYRET

KONTAKT