Praktisk informasjon

I båtforeningens klubblokale er det fryser og kjøleskap som kan brukes av medlemmer. Det er begrenset plass, så ikke fyll opp med unødige varer.

Det finnes en fellesgrill på bryggen, denne er innkjøpt og drives av medlemmene. Betal gjerne litt for drift og innkjøp. Gass finnes i kassen utenfor porten (samme nøkkel som til toalett/garasje) er gassen tom kan den skiftes på Kongen marina.

Båtforeningens klubbhus vil normalt være oppe på dagtid i helgene under sommersesongen. Dersom båteier benytter seg av klubbhuset plikter han/hun å rydde/gjøre rent etter seg. Dette gjelder også de som benytter seg av dusjen. Alle medlemmer har adgang til klubbhuset.

Max str. er 32 fot. Hjullasteren kan løfte max 4,5 tonn. Ta kontakt med Henning hvis du har spørsmål ang. opptak og utsetting av båter. Har du andre spørsmål ang. brygga ta kontakt med bryggeansvarlig Henning Bøttger. 

Båter i vinteropplag skal være klare til å bli sjøsatt innen 1. juni. Lister over sjøsetting og vinteropplag blir satt opp på klubbhuset, og båteier plikter å skrive seg på denne liste. Tider for sjøsetting blir annonsert i god tid før vårens sjøsettinger begynner. 

Forslag til styret, eller meninger du måtte ha kan legges i foreningens postkasse på utsiden av klubbhuset for behandling i styret.   

 Brygge reglement:

• Båten din skal ha forsvarlig fortøyning, og det skal være gummiavlastere på alle fortøyninger.

• Max strømuttak er 1500 watt pr kurs. 

• Alle strømkabler skal være godkjent for utendørs bruk.

• Det er ikke tillatt å være tilkoblet strøm når du ikke er tilstedet. 

• Båten din skal være i sjødyktig stand. 

• Hjelp til med å holde bryggen ren og pen. 

• Ser du feil eller mangler, kontakt styret eller havneansvarlig. 

• Rydd opp etter deg, bryggen er ikke lagringsplass. 

• Alle båter skal være forsikret, og om du er uheldig og skader andres båter, gi straks beskjed. 

• Grilling skal kun foregå ytterst på bryggen. 

• Bruk folkevett, og ikke vær til sjenanse for andre. 


t

OM OSS

GJESTEBRYGGE

ØYAS HISTORIE

MEDLEMSKAP

MEDLEMSSIDE

MEDLEMSINFORMASJON

MedlemsBUTIKK

STYRET

KONTAKT